อาทราซีน-อามีทรีน-ไดยูรอน-24ดียาคุมฆ่า,ยาอ้อย,ยาฆ่าหญ้าในสับปะรด,อะมีทรีน,อามีทรีน,อาทราซีน+อามีทรีน,คอมบี