กำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย ทำลายเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวเหนือพื้นดิน ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง