โบแอ็ก (โพรคลอราช) 1ลิตรx12
620.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ชื่อสามัญ : โพรคลอราซ (prochloraz) 45% W/V EC

กลุ่มสารเคมี : Imidazoles

คุณสมบัติ :  เป็นสารในกลุ่ม imidazoles มีคุณสมบัติเป็นสารดูดซึม ออกฤทธิ์รบกวนขบวนการสังเคราะห์สเตอรอลบริเวณผนังเซลล์ของเชื้อรา มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการสร้าง และพัฒนาเส้นใยของเชื้อรา อัตราการใช้น้อยดูดซึม และแทรกซึมเข้าสู่พืชได้รวดเร็ว ป้องกันและกําจัดโรคได้อย่างกว้างขวาง

ประโยชน์ :  ใช้ป้องกันกําจัดโรคพืช เช่น โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุด, โรคเมลาโนส, โรคดาวกระจาย, โรคสแคป, โรคผลเน่า ใช้แช่ผลทุเรียน หรือไม้ผลอื่นๆ หลังการเก็บเกี่ยว

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นให้ทั่ว เมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 7 วัน