พีเทน80 (แมนโคเซบ) 1กก.x18
180.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : แมนโคเซบ 80%WP (Mancozeb)
กลุ่มสารเคมี : Alkylenebis (Dithiocarbamate) [ กลุ่ม M3 ]
 

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดโรคราสนิม (rust) ในลีลาวดีที่เกิดจากเรื้อรา Colesporium plumeriae Pat.  และสามารถป้องกันกำจัดโรคพืชอื่นๆ เช่น โรคแอนแทรคโนส, โรเมลาโนส, โรคราน้ำค้าง, โรคใบไหม้, โรคใบจุด, โรคราน้ำค้าง

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อพบการระบาดของโรคพืช