โบร่า 1ลิตรx12
240.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
โบรอน (B)………………………. 3.05%
 

ประโยชน์ : โบร่า ช่วยในการผสมเกสร ผสมเกสรดี ป้องกันเมล็ดลีบ เพิ่มน้ำหนัก ทำให้พืชนำธาตุโพแทสเซียม และธาตุแคลเซียมไปใช้ได้ดีขึ้น มีบทบาทในการย่อยและสังเคราะห์โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต จำเป็นในการแบ่งเซลล์พืช ช่วยการขนย้ายน้ำตาลทางท่ออาหารในพืชจำเป็นสำหรับการงอกของละอองเรณู และการเจริญของท่อนิวเคลียสของเรณู มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูดและคายน้ำและการสังเคราะห์แสง

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 40-50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้ได้กับพืชทุกชนิด