แพ็คคลอร์ (บิวทาคลอร์-Butachlor) 1ลิตรx12
170.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ (Butachlor) 60% W/V EC
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide
 

ประโยชน์ : ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 200-240 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 50-60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 5-7 วัน และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน