ไกลโฟเซต48 ซิดนีย์ 4ลิตรx6
410.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
  • ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
    กลุ่มสารเคมี : Glycine derivatives
  • ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าตีนติด และหญ้าตีนกา วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น สาบม่วง ปอวัชพืช ครอบจักรวาล ตีนตุ๊กแก น้ำนมราชสีห์ สะอึก ผักเบี้ยหิน และผักเสี้ยนผี และวัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู

    วิธีใช้ : ใช้อัตรา 500-750 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 125-190 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังวัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 30 มิลลิเมตร