โคโรสู (Lufennuron) 500ซีซีx12
620.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : ลูเฟนนูรอน 5% W/V EC (Lufennuron)
กลุ่มสารเคมี : Benzoylurea [ กลุ่ม 15 ]
 

ประโยชน์ :  เป็นสารยับยั้งการลอกคราบของหนอน (Insect growth regulator) โดยจะไปหยุดยั้งขบวนการสร้างไคติน ซึ่งจะมีผลทำให้หนอนไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวแก่ต่อไปได้ ออกฤทธิ์แบบกินตาย กำจัดได้ทั้งไข่และหนอน ใช้ป้องกำจัดหนอนชอนใบ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกะทู้ผัก หนอนกะทู้หอมใช้ได้ดีในการกำจัดหนอนในระยะตัวอ่อน สามารถควบคุมได้นาน ใช้ได้ดีในการวางแผนป้องกันและจัดการหนอนดื้อยา ปลอดภัยต่อพืชที่ปลูก และสัตว์น้ำประเภทปลา 

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายในทานตะวัน อัตราการใช้น้ำ 100 ลิตร ต่อไร่