ดังเต้ 5ดับบลิวจี (อีมาเม็กตินเบนโซเอต) 100กรัมx10x(6กล่อง)
90.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ชื่อสามัญ : อีมาเม็กตินเบนโซเอต 5% WG (Emamectin benzoate)

กลุ่มสารเคมี : Avermectin

ปรโยชน์ : เป็นสารกำจัดแมลงประเภทดูดซึม ออกฤทธิ์แบบกินตาย และสัมผัสตาย สามารถดูดซึมเข้าไปสู่ใบพืชได้เร็ว ออกฤทธิ์ทันทีหลังจากฉีดพ่นลงบนพืช ทำลายระบบประสาทและการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้แมลงหยุดกินทันทีที่สัมผัส ใช้ควบคุมแมลงกลุ่ม Lepidopterous(ผีเสื้อ) ได้ทั้งระยะ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ หรือแม้กระทั้ง ตัวเต็มไว(ตัวบิน) กำจัดแมลงได้กว้างขวางและหลากหลาย เช่น หนอนหนังเหนีว หนอนกระทู้ หนอนเจาะลูก หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ ไรในพริก ด้วงหมัดผัก

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 5-10กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช