ไกลโฟเซต48 ฟิวเจอร์ 4ลิตรx6
380.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
 • ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม Glyphosate-isopropylammonium 48% SL
  กลุ่มสารเคมี : Glycine derivative [ กลุ่ม G ]

  คุณสมบัติและประโยชน์ : 
                 กลุ่มสารเคมี Glycines เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมเข้าทางใบ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง มีการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของวัชพืช รวมทั้งรากเหง้าใต้ดิน
                ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง วัชพืชปราบยากเช่น แห้วหมู หญ้าคา ไมยาราบยักษ์ ผักตบชวา เป็นต้น ตามหัวคันนา ล้างแปลงก่อนทำนาครั้งใหม่


  อัตราแนะนำ : ใช้อัตรา 700-800 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร