รวงทอง (ฮอร์โมนข้าว) 1ลิตรx12
250.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คุณสมบัติของ รวงทอง

เป็นธาตุอาหารรอง-เสริม ชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันทีทางใบ สำหรับนาข้าวทำให้ข้าวเจริญเติบโตดี แตกกอไว ถ้าใช้เป็นประจำ จะทำให้ข้าวออกรวงอย่างสม่ำเสมอ จำนวนเมล็ดข้าวต่อรวงมากขึ้นลดจำนวนเมล็ดข้าวลีบและข้าวท้องปลาซิวลดน้อยลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ประโยชน์ 

-มีผลต่อพืชในการพัฒนาการของผลทำให้เก็บผลผลิตได้พร้อมกัน

-ช่วยเพิ่มอายุการทำงานของใบให้สังเคราะห์แสงได้นานขึ้น

-ฉีดพ่นได้ทั้งไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ส้ม ลองกอง แตงโม เงาะ ลำใย ลิ้นจี่ พุทราและชมพู่ นอกจากนั้นยังสามารถดฉีดพ่น เพื่อเก็บเกี่ยวได้มากและ ยาวนานขึ้น เช่น มะระ ถั่วฝักยาว พริก แตงกวา กระเจึี๊ยบและอื่นๆ

ปริมาณธาตุอาหารรอง

แมกนีเซียม (MgO)..........................1%

กำมะถัน (S)......................................4%

ปริมาณธาตุอาหารเสริม

เหล็ก (Fe).............................................1%

แมงกานีส (Mn)....................................1%

ทองแดง (Cu)..................................0.25%

สังกะสี (Zn)..........................................3%

วิธีใช้  :  ใช้อัตรา 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

ข้าวอายุ 25-30วัน (ระยะแตกกอ) ใช้อัตรา 30ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร เพื่อเพิ่มความเข็งแกร่งของต้น ใบข้าวจะตั้ง

ข้าวอายุ 45วัน (ระยะตั้งท้อง) ใช้อัตรา 30ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร เพื่อให้ข้าวแข็งแรง สมบูรณ์

ข้าวอายุ 60วัน (ระยะออกรวง) ใช้อัตรา 30ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร เพื่อให้ข้าวออกรวงสม่ำเสมอ ผสมเกสรดี ป้องกันเมล็ดข้าวลีบ ข้าวท้องปลาซิว เพื่อน้ำหนักและคุณภาพ