จิ๊บโต้-2 (Gibberellic Acid ) 100ซีซีx48
85.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ: กรดจิบเบอร์เรลลิค แอซิด 2% W/V SL (Gibberellic Acid )
กลุ่มสารเคมี : Gibberellins
 
ประโยชน์: ใช้ควบคุมการยืดช่อดอกขององุ่น
 
วิธีใช้: ใช้อัตรา 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่น 1ครั้ง หลังตัดแต่งกิ่ง และมีการแทงยอดใหม่ขณะช่อดอกยาวประมาณ 2 เซนติเมตร