15-0-0 แคลเซียมไนเตรท ชาลีเฟรท 1กกx25
48.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ชื่อสามัญ : แคลเซียมไนเตรท

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรองดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)........................15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5)........ 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O).............0%
ปริมาณธาตุอาหารรอง
แคลมเซียม (CaO)..............................26%
 
ประโยชน์ : สามารถละลายน้ำได้และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตด้านลำต้นและใบในระยะแรกของการเจริญเติบโต
 
วิธีใช้ : ใช้อัตรา 100-200กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นเป็นละอองเล็กๆพอเปียกทั่วใบและทุกๆส่วนของพืชทุกๆ 7-10วัน