ไฮโปส 1กกx15
225.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ไฮโปส สร้างเนื้อ ให้ผลโตใหญ่ สร้างน้ำตาล ให้รสหวานมัน สีผลสวยสดใส

ประโยชน์  :  สามารถละลายน้ำได้ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางราก ปุ๋ยเคมีสูตรนี้จะช่วยสร้างความเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ให้กับพืชผัก พืชหัว และไม้ผล

ปริมาณธาตุอาหารับรอง
  • ไนโตรเจินทั้งหมด (N) ......................................10%
  • ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)………..............4%
  • โพแทชที่ละลายน้ำ (K2O)……………………36%

ปริมาณธาตุอาหารเสริม

 

 สังกะสี (Zn)............................................3.155%

 

วิธีใช้  :  ใช้อัตรา 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน