ออสโมโค้ท สูตร 12-25-6 (Osmocote 12-25-6) 1กกx20
165.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ออสโมโค้ท สูตร 12-25-6 ใส่เพียงครั้งเดียว พืชได้รับปุ๋ยต่อเนื่องนาน 6 เดือน


ประกอบด้วย : ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)..........12%         
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5).........25%         
โพแทสที่ละลายน้ำ (K2O).........6%

คุณสมบัติ :           

– ปุ๋ยเคมีที่ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน       
– ปุ๋ยทุกเม็ดประกอบด้วยธาตุอาหารทุกชนิดครบถ้วน เคลือบด้วยสารเรซินธรรมชาติ (Natural organic resin) เมื่อใส่ปุ๋ยในวัสดุปลูกน้ำจะซึมผ่านชั้นเคลือบเรซิน เข้าไปละลายธาตุอาหารที่อยู่ภายในก่อนที่ธาตุอาหารจะค่อยๆ ซึมผ่านชั้นเคลือบออกมาโดยขบวนการออสโมซิส (osmosis) อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนาน 6 เดือน
         
– เมื่อธาตุอาหารหมดจะเห็นเม็ดปุ๋ยใสมีแต่น้ำอยู่ภายใน ซึ่งจะสลายตัวได้เองโดยธรรมชาติ
         
– ปลอดภัยต่อระบบรากพืช พืชไม่แสดงอาการช็อก หรือ ใบไหม้หลังการใช้ปุ๋ย และไม่ทำให้ดินไม่แข็ง

เหมาะสำหรับ :       
– กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ไม้กระถาง ไม้คลุมดิน ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานหรือบ้านพักอาศัย อาทิเช่น กล้วยไม้ กุหลาบ ชบา ชวนชม ลีลาวดี โป๊ยเซียน แคคตัส อะโกรนีมา ซานาดู มะลิ หน้าวัว โกสน ปาล์มประดับ หมากแดง หมากเขียว โมก พริก กระเพรา โหระพา แตงกวา ถั่วฝักยาว และไม้ผล เช่น มะม่วง ส้มโอ มะนาว ขนุน ฝรั่ง ชมพู่ เป็นต้น

อัตราและวิธีการใช้ :       
โรยบนเครื่องปลูก / 
 รองก้นกระถาง /  โรยบนผิวดิน
               

– กระถางขนาด  5 นิ้ว ใช้ 5 กรัม (1ช้อนชา)               
– กระถางขนาด 10 นิ้ว  ใช้ 10 กรัม (2 ช้อนชา)               
– กระถางขนาด 20 นิ้ว ใช้ 20  กรัม (4 ช้อนชา)
        

ผสมวัสดุปลูก : ผสมออสโมโค้ท อัตรา 2-4 กิโลกรัม ต่อวัสดุปลูก 1 คิว (ลูกบาศก์เมตร)