พีคเทรล52 1ลิตรx12
250.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : อีทีฟอน 52% W/V SL (Ethephon)
กลุ่มสารเคมี : Ethylene generator
 

ประโยชน์ : ใช้ชักนำการออกดอกของสับปะรด ทำให้มีเปอร์เซ็นต์การออกดอกที่สูง และสม่ำเสมอ

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 6 มิลลิตร ต่อน้ำ 20ลิตร และผสมปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม ทำการพ่น 2 ครั้ง บริเวณยอดสับปะรดพ่นครั้งแรกเมื่อสับปะรดอายุ 9-12 เดือนหลังปลูก หรือต้นสับปะรดมีน้ำหนัก 2.5-3 กิโลกรัม พ่นครั้งที่ 2 หลังจาก พ่นครั้งแรก 7 วัน โดยควรพ่นในช่วงเย็นหรือค่ำ และใช้น้ำอัตรา 600 ลิตรต่อไร่

สำหรับพืชอื่นๆ

ประโยชน์ 

     1.ใช้เร่งการสุกหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วง

     2.ใช้เร่งการสุกหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยหอม

     3.ใช้เร่งการสุกหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

     4.ใช่เร่งการสุกแก่ขององุ่น