แพ็คคิด10 (แพกโคลบิวทราซอล10%) 1กกx12
140.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

 

ชื่อสามัญ : แพกโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol) 10%WP

กลุ่มสารเคมี :  Azole

ประโยชน์  : เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีคุณสมบัติในการลดปริมาณการสร้างจิบเบอเรลลินในพืชมีผลทำให้ต้นพืชที่ได้รับสาร มีการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านลดลง ทำให้พืชมีความยาวของปล้องสั้นลง ช่วยลดแรงงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งกิ่ง เหมาะสำหรับมะม่วงที่ปลูกระบบปลูกชิดนอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการออกดอกของมะม่วง ทำให้ออกดอกได้เร็วขึ้นก่อนฤดูกาล จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น

 

วิธีใช้ :  การใช้ สารกับมะม่วง สามารถใช้ได้กับมะม่วงหลายๆพันธุ์ เช่น น้ำดอกไม้ เขียวเสวย เป็นต้น เนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่ลำต้นได้ดีโดยทางราก ผ่านทางท่อลำเลียงน้ำไปสู่ใบและยอดของพืช การใช้ให้ได้ผลดีและเหมาะสม ได้แก่ การผสมน้ำราดลงดินบริเวณรอบโคนต้นและภายในทรงพุ่ม ในขณะที่ดินมีความชื้นพอสมควร

การใช้ สารกับมะม่วงสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ คือ

ราดทางดินรอบโคนต้น โดยขุดดินให้เป็นร่องรอบโคนลึกประมาณ 1-2 นิ้ว ผสมสารตามอัตราที่แนะนำกับน้ำสะอาด 1-2 ลิตร ราดรอบโคนต้นมะม่วงให้ทั่วถึง ก่อนการราดสารควรมีการให้น้ำแก่ต้นมะม่วงเสียก่อน และต้นมะม่วงควรอยู่ในระยะใบอ่อน หรือใบพวง จนถึงใบเพสลาด ซึ่งเป็นระยะที่มะม่วงสามารถดูดซับสารเข้าไปทางรากได้ดีและหลังจากราดสารนี้แล้วควรมีการให้น้ำกันอย่างสม่ำเสมอ 3-4 สัปดาห์ เพื่อให้ต้นพืชสามารถดูดซับสารขึ้นต้นได้หมด การใช้สารราดโคนต้น นับเป็นวิธีที่เหมาะสมและได้ผลดี แนะนำให้ใช้กับมะม่วงทุกขนาด สำหรับในกรณีที่ไม่สะดวกในการใช้วิธีราดรอบโคน เช่น มีการพูนโคนต้น สามารถที่จะราดรอบชายพุ่มได้โดยขุดดินใต้ชายพุ่มเข้ามาในบริเวณทรงพุ่มให้เป็นร่องลึก 2-3 นิ้ว ผสมสารตามอัตราแนะนำกับน้ำสะอาดราดตามชายพุ่มให้ทั่วถึง

 การใช้  เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม  อัตราการใช้ต่อต้น

 

            2-4 เมตร           20-40 กรัม

 

            4-6 เมตร           40-80 กรัม

 

            6-8 เมตร           80-100 กรัม

 

            8-10 เมตร         100-200 กรัม