แคลโกลด์ แม็กซ์400 1ลิตรx12
180.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
แคลโกลด์ แม็กซ์400  แคลเซียม+โบรอน
 
ปริมาณธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

แคลเซียม(CaO)............7%
โบรอน(B).................0.5%

  • ส่งเสริมการออกดอกนอกฤดู
  • เพิ่มความสมบูรณ์ของช่อดอก
  • ลดการหลุดร่วงของดอกและผล
  • เพิ่มการติดผล ลูกใหญ่ ได้น้ำหนัก
ปรโยชน์ : ช่วยในการผสมเกสร ผสมเกสรดี ป้องกันเมล็ดลีบ เพิ่มน้ำหนัก ทำให้พืชนำธาตุโนเทสเซียมและธาตุแคลเซียมไปใช้ได้ดีขึ้น มีบทบาทในการย่อยและสังเคราะห์โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต จำเป็นในการแบ่งเซลล์พืช ช่วยการขนย้ายน้ำตาลทางท่ออาหารในพืช จำเป็นสำหรับการงอกของละอองเรณู และการเจริญของท่อนิวเคลียสของเรณู มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูดและคายน้ำและการสังเคราะห์แสง

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10วัน