แคลโก 1ลิตรx12
180.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
แคลโก แคลเซียม+โบรอน
ใบรับแจ้งเลขที่ รส.323/2560 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

แคลเซียม(CaO)............7%
โบรอน(B).................0.5%

ปรโยชน์ : ช่วยในการผสมเกสร ผสมเกสรดี ป้องกันเมล็ดลีบ เพิ่มน้ำหนัก ทำให้พืชนำธาตุโนเทสเซียมและธาตุแคลเซียมไปใช้ได้ดีขึ้น มีบทบาทในการย่อยและสังเคราะห์โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต จำเป็นในการแบ่งเซลล์พืช ช่วยการขนย้ายน้ำตาลทางท่ออาหารในพืช จำเป็นสำหรับการงอกของละอองเรณู และการเจริญของท่อนิวเคลียสของเรณู มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูดและคายน้ำและการสังเคราะห์แสง

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10วัน