ไบโอกรีน 1ลิตรx12
สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
 • สาหร่าย+อะมิโน+โปรตีน
 • ส่งเสริมการออกดอก ติดผลดก ลดการหลุดร่วง ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว

  คุณสมบัติ   ประกอบด้วยสารสกัดจากสาหร่าย ธาตุอาหารแมกนีเซียม โบรอน และ สารอะมิโน ในรูปของเหลวเข้มข้น มีองค์ประกอบของ ออกซินและไซโตไคนิน A/c ration ในอัตรส่วนที่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อพืชช่วยให้เกิดการเพิ่มจำนวนเซลล์ที่จุดเจริญเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างยอดใหม่ กระตุ้นการทำงานภายในต้นพืช ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  ประโยชน์
  - ช่วยให้พืชแตกตาดอก เพิ่มจำนวนดอก ดอกสมบูรณ์แข็งแรง
  - ช่วยการผสมเกสร เพิ่มการติดผล ลดปัญหาการหลุดร่วงของผล
  - ช่วยกระตุ้นการแตกรากใหม่ที่ปลายราก หรือ รากขนอ่อน จำนวนมาก ทำให้พืช     ดูดปุ๋ยและนำ้ได้ดีขึ้น
  - ช่วยฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว หลังสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ร้อนจัด         หนาวจัด ขาดน้ำ และน้ำท่วมขัง

  วิธีการใช้  
    สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด ใช้ 20-30ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-14 วัน