ไฮเฟต88 1ลิตรx12
300.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ปุ๋ยเคมี
ไฮเฟต 88
0-20-20
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)..................0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P).............20%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K)............20%

 
ประโยชน์ : พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบ ช่วยเสริมสร้างไใ้พืชออกดอกและติดผลได้ดี ปุ๋ยนี้ไม่มีไนโตรเจน จึงควรใช้กับพืชที่ขาดฟอสฟอรันสและโพแทสเซียมเท่านั้น

วิธีใช้ : 30-50 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร