แม็กซี่ไมส์ 1กกx12
370.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง+ธาตุอาหารเสริม รูปคีเลท
ปริมาณธาตุอาหารรอง  แมกนีเซียม (MgO)............3.31%

ปริมาณธาตุอาหารเสริม  

เหล็ก (Fe)............1.2% สังกะสี (Zn)...... 0.4%
แมงกานีส (Mn).... .1.2% โบรอน (B)........0.24%
ทองแดง (Cu)........0.4% โมลิบดีนัม (Mo).0.024%

คุณสมบัติ

 • เป็นธาตุอาหารชนิดผงที่ละลายน้ำได้ดี
 • เป็นธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมได้ทั้งรากและใบ โดยพืชสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ได้ทันที
 • เป็นธาตุอาหารที่ไม่ถูกยึดโดยอนุภาคดิน ทำให้มีอัตราการใช้น้อยแต่ให้ประสิทธิภาพสูง
 • เป็นธาตุอาหารที่สามารถใช้ผสมกับปุ๋ยเคมีทางใบและสารจับใบได้
 • เป็นธาตุอาหารที่ใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด

​ประโยชน์

 • ช่วยทำให้ละอองเกสรตัวผู้ยืดยาวขึ้น ทำให้มีการผสมเกสรมากขึ้น
 • ลดการหลุดร่วงของดอกและผล
 • ช่วยในการผลิตฮอร์โมน
 • ช่วยดูดซึมและใช้ธาตุอาหารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยทำให้พืชแข็งแรงและมีคุณภาพสมบูรณ์ขึ้น
 • ช่วยทำให้พืชรับธาตุอหารได้เพียงพอ ทำให้ผลผลิตสูงและน้ำหนักต่อตันต่อไร่เพิ่มขึ้น


วิธีใช้  : 2.5 กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร  ฉีดพ่น ทุก 7-15วัน