โฟลิเทค 025 อีซี (Folitec® 025 EC) 100ซีซีx50
55.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : เบตา-ไซฟลูทริน 2.5% W/V EC (Beta-cyfluthrin)
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
 

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในพริก สารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์เร็ว โดยการสัมผัสตาย กินตาย กำจัดแมลงได้หลากหลาย เช่น หนอน, เพลี้ย, ด้วง,แมลงปากดูดต่างๆ ใช้ได้กับพืชหลายชนิด ปลอดภัยกับพืชที่ปลูก มีอันตรายน้อย ต่อสัตว์เลือดอุ่น และสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 25 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช