ธีราเม็ก 1ลิตรx12
380.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC (Emamectin benzoate)
กลุ่มสารเคมี : Avermectin
 

ประโยชน์ :  เป็นสารกำจัดแมลงประเภทดูดซึม ออกฤทธิ์แบบกินตาย และสัมผัสตาย สามารถดูดซึมเข้าไปสู่ใบพืชได้เร็ว ออกฤทธิ์ทันทีหลังจากฉีดพ่นลงบนพืช ทำลายระบบประสาทและการทำงานของกล้ามเนื้อ ทำให้แมลงหยุดกินทันทีที่สัมผัส ใช้ควบคุมแมลงกลุ่ม Lepidopterous(ผีเสื้อ) ได้ทั้งระยะ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ หรือแม้กระทั้ง ตัวเต็มไว(ตัวบิน) กำจัดแมลงได้กว้างขวางและหลากหลาย เช่น หนอนหนังเหนีว หนอนกระทู้ หนอนเจาะลูก หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ ไรในพริก ด้วงหมัดผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะผลมะเขือ หนอนหัวดำมะพร้าว 

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 10มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช

มะพร้าว หนอนหัวดำมะพร้าว อัตราการใช้ 20 มิลลิลิตร ต่อต้น สำหรับต้นมะพร้าวที่มีความสูง 10-15 เมตร และอัตรา 40 มิลลิลิตรต่อต้น สำหรับต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 15 เมตร ใช้กระบอกฉีดยาใส่สารฉีดลงไปในรู 2 รู ที่เจาระบนลำต้นมะพร้าวด้วยสว่านเจาะลำต้น สูงจากโคนต้นประมาณ 1 เมตร โดยเจาะเอียงทำมุม 45 องศา หลังใส่สารลงไปใช้ดินน้ำมันปิดปากรูไว้