เอ็กซอล (Exalt) 250ซีซี24
1,280.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : สไปนีโทแรม 12% W/V SC (Spinetoram)
กลุ่มสารเคมี : Spinosyn [ กลุ่ม 5 ]
 

ประโยชน์ : ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนกอสีครีม หนอนห่อใบข้าว หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม และ หนอนเจาะสมอฝ้าย

วิธีใช้ : 

หอมแดง อัตราการใช้ 12-16 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยอัตราการใช้น้ำ 100 ลิตร ต่อไร่ พ่นให้ทั่วบริเวณเมื่อพบการระบาดของหนอนกระทู้หอม

คะน้า อัตราการใช้ 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้น้ำ 120 ลิตรต่อไร่ พ่นให้ทั่วบริเวณเมื่อพบการระบาดของหนอนใยผัก

มะเขือเทศ อัตราการใช้ 10-15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้น้ำ 120 ลิตรต่อไร่ พ่นให้ทั่วบริเวณเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้าย

พริก อัตราการใช้ 10-15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยอัตราการใช้น้ำ 80 ลิตรต่อไร่ พ่นให้ทั่วบริเวณเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟพริก

มะเขือเปราะ อัตราการใช้ 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยอัตราการใช้น้ำ 100 ลิตรต่อไร่ พ่นให้ทั่วบริเวณเมื่อพบการระบาดของหนอนเจาะผล