อะลาคลอร์ ตราหวีทอง 1ลิตรx12
165.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : อะลาคลอร์ (Alachlor) 48% W/V EC
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide
 

ประโยชน์ : ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในทานตะวัน เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา หญ้าตีนติด และหญ้าขจรจบดอกเหลือง และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ปอวัชพืช ลูกใต้ใบ และน้ำนมราชสีห์

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 600 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 150 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกทานตะวันขณะดินมีความชื้น