นิลบู70 1ลิตรx12
240.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ + โพรพานิล (Butachlor35% + Propanil35%)
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide + Anilide

ประโยชน์ :  ออกฤทธิ์แบบดูดซึมและสัมผัส รบกวนการงอกของพืช โดยยับยั้งการเจริญเติบโตของราก หรือลำต้นของวัชพืชก่อนงอก(pre-emergene) และยังออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสง โดยการจับกับ specific site ในคลอโรฟิลล์ ของวัชพืชที่งอกแล้ว(post-emergene)ใช้กำจัดวัชพืชก่อนงอกและหลังวัชพืชงอก(early post-emergene) ใช้ได้ทั้งใบแคบเช่น หญ้าดอกขาว หญ้านก หญ้าแดงและใบกว้าง เช่น ผักปอดนาและกก

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 250 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 65 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 12 วัน ก่อนพ่น ให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน