นาโก้ 1ลิตรx12
275.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไอโซบิวทิล เอสเทอร์ + โพรพานิล (2,4-D isobutyl ester + Propanil) 40%+20% W/V EC
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid + anilide
 

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และเทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก และหนวดปลาดุก

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 120-180 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 80 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 30-45 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังหว่านข้าว 15-20 วัน ก่อนพ่นสารให้ระบายน้ำออกและทดน้ำเข้าแปลงนาหลังพ่นสาร 2-3 วัน