โนมินี่+บูเกิล 250ซีซีx6
1,240.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ชื่อสามัญ : 

 • บิสไพริแบค-โซเดียม (bispyribac-sodium 10% W/V SC) + ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (fenoxaprop-P-ethly 6.9% W/V EC)

ประโยชน์ : 

 • ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตมและนาดำ หลังหว่านข้าวหรือปักดำ 10-30 วัน
 • กำจัดวัชพืชได้ทั้งวัชพืชใบแคบ วัชพืชใบกว้าง และกกต่างๆ
 • ไม่มีผลกระทบต่อข้าว ข้าวไม่แดง ไม่งัน

กำจัดวัชพืช :

 • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู
 • วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ตาลปัตรฤาษี โสน
 • วัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก

อัตราและวิธีการใช้ :

 • "โนมินี่" 40 มิลลิลิตร, "ซันบินเดอร์" 40 มิลลิลิตร และ "บูเกิล" 80 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ที่ 10-15 วันหลังหว่านข้าวหรือปักดำ
 • "โนมินี่" 40-80 มิลลิลิตร, "ซันบินเดอร์" 40-80 มิลลิลิตร และ "บูเกิล" 80-160 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ที่ 15-30 วันหลังหว่านข้าวหรือปักดำ
 • ให้ระบายน้ำออกก่อนพ่นสาร และทดน้ำเข้าแปลงนาหลังพ่น 2-3 วัน
 • การใส่สารจับใบ "ซันบินเดอร์" จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น