แพ็คเก็จ คอมบี 1กกx18
265.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : อามีทรีน+อาทราซีน สูตรผสม 40%+40% WP
 
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนวัชพืชงอกและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้นในไร่อ้อยและสับปะรด
 
วิธีใช้ : 
•อ้อย  ใช้ในอัตรา 480-960 กรัมต่อไร่
•สับปะรด  ใช้ในอัตรา 480-600 กรัมต่อไร่