อามีทรีน80 ดับเบิ้ลยูจี ตราหมาแดง (Ametryn 80 WG) 1กกx20
270.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : อามีทรีน 80% WG (Ametryn)
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
 

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในอ้อย สับปะรด และพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา และหญ้าตีนติด วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน สาบม่วง ตีนตุ๊กแก และไมยราบเลื้อย

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 400-550 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 100-135 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นขณะดินมีความชื้น ระยะวัชพืชมีจำนวนใบ 4-5 ใบ