ฟาสท์เท่น 1ลิตรx12
100.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สารเพิ่มประสิทธิภาพยาฆ่าหญ้า ไกลโฟเซต/พาราควอต+ปรับสภาพน้ำ

คุณสมบัติและประโยชน์  : ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดศัตรูพืช และช่วยเร่งในการนำตัวยาเคมีให้ซึมแทรกเข้าสู่ต้นพืชได้รวดเร็ว  ช่วยปรับค่าความเป็นด่างของน้ำ ให้เป็นเป็นกลาง


อัตราแนะนำ :
10-20 ซีซี /น้ำ 20 
ลิตร ผสมสาร พาราควอต หรือไกลโฟเซต ในอัตราปกติ