มิกซ์พลัส 1ลิตรx12
280.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
คุณสมบัติพิเศษ
  สามารถเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้แก่พืชทางตรง  โดยไม่ต้องผ่านขบวนการ สังเคราะห์แสง (Photosynthesis) จะช่วยทำให้พืชที่ต้นทรุดโทรมภายหลังการเก็บเกี่ยวหรือทรุดโทรมจากการขาดธาตุอาหารฟื้นตัวได้เร็วขึ้น  สภาพต้นแข็งแรงสมบูรณ์เร็วขึ้น 

  ทำให้พืชเจริญเติบโต  สร้างใบ  ดอก  ผล เร็วกว่าปกติ  เพิ่มการติดดอก ออกผล  เพิ่มขนาดของผลให้ใหญ่ขึ้น  เพิ่มความหวาน  สีสรรจะสดเข้มตามพันธุ์  ต้านทางโรคได้ดี  ป้องกันดอกผลร่วงอันเนื่องมาจากความร้อน  ลมแรงเกินไปหรือความชื้นสูงเกินไป  ช่วยเสริมสร้างให้ตาดอก  ก้านดอก และผลอ่อนไม่หล่นง่าย  สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่ากำหนด 

มิกซ์-พลัส   สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด  ไม่มีอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม

ผลไม้  
เช่นเงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ชมพู่  ลางสาด  ลองกอง  มะม่วง  มะนาว  ส้มเขียวหวาน  ส้มโอ  ละมุด  พุทรา  ลำไย  ลิ้นจี่  องุ่น  แผสชั่นฟรุท  มะเขือเทศ  สัปปะรด  กล้วยหอม  มะละกอ  และมะขามหวาน ฯลฯ

พืชไร่
ใช้ได้กับพืชไร่ทุกชนิด  เช่น  พริก  แตงโม  แตงกวา  แคนตาลูป  หอม  หอมหัวใหญ่  กระเทียม  พริกไทย  ถั่วต่างๆ  ฝ้าย  สตรอเบอรี่  ฯลฯ

พืชประเภทลงหัวทุกชนิด  
เช่น  มันเทศ  มันแกว  ผักกาดหัว  แครอท  มันต่างๆ

ไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด  
เช่น  กล้วยไม้  เบญจมาศ  กุหลาบ  มะลิ  คาร์เนชั่น  ฯลฯ

พืชผักทุกชนิด  
เช่น  ผักกาดเขียวปลี  ผักกาดขาว  คะน้า  กะหล่ำปลี  ผักชี  คื่นช่าย  ฯลฯ

นาข้าว


อัตราและวิธีใช้
ผลไม้ 
ใช้ มิกซ์พลัส  ในอัตรา  10ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในระยะแตกใบอ่อน  2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10 วัน  

ระยะออกดอกฉีดพ่น  1 ครั้ง  ระยะติดผล  ฉีดพ่น  2-3 ครั้ง ห่างกันประมาณ  10 วัน 
ระยะเก็บเกี่ยว 1 เดือน  ฉีดพ่น  2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10 วัน  

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดกิ่งใช้ มิกซ์พลัส ในอัตรา 5-10 ซีซี  ผสมน้ำ 20 ลิตร  ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10 วัน จะช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็ว
เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรง  ต้านทานโรคได้ดี  เพิ่มการสะสมอาหารพืชไว้  สำหรับการออกดอก ต่อไป

พืชไร่ทั่วไป 
ใช้ มิกซ์พลัส  หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 20-25 วัน โดยฉีดพ่นในอัตรา 10 ซีซี  ผสมน้ำ 20 ลิตร

 ระยะเวลาออกดอก 1 ครั้ง  ระยะติดผล(ติดเมล็ด ติดฝัก) ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10 วัน  
ระยะก่อนเก็เกี่ยว  เพื่อเพิ่มความหวานและขยายขนาดของผลให้ใหญ่ขึ้น   ฉีดพ่นอีก 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 10 วัน

  ในพริกหลังจากเก็บพริกรุ่นแล้วฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 10 วัน  จะช่วยให้เก็บพริกได้เร็วขึ้น

ในพืชผักทั่วๆไป 
ฉีดพ่น   หลังจากปลูกไปแล้ว 20-25 วัน  ในอัตรา 10 ซีซี  ผสมน้ำ 20 ลิตร  ฉีด 1-2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 7-8 วัน  จะช่วยทำให้ใบใหญ่อวบ  ใบห่อเข้ารูปทรงแน่นได้น้ำหนัก  นวลใบสวย  สีสรรเป็นที่ต้องการของตลาด

ในพืชประเภทลงหัว  
ฉีดพ่น   หลังจากปลูกไปแล้ว 25-30 วัน  ในอัตรา10-20  ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร (1-2 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปิ๊บ)  
ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10-15 วัน  ก่อนเก็บเกี่ยวฉีดพ่นอีก  1 ครั้ง  เพื่อขยายขนาดของหัวและเพิ่มปริมาณแป้งให้แก่หัวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อน

ในไม้ดอกไม้ประดับทั่วๆไป  
ใช้   ในอัตรา 10 ซีซี ฉีดพ่นระยะแตกใบอ่อนก่อนออกดอก  จะช่วยทำให้ก้านดอกแข็ง  
กลีบดอกใหญ่ใบหนา  ฟอร์มดอกสวย  และช่วยเสริมให้ออกตาดอกมากขึ้น  ในมะลิ  หลังจากที่เก็บดอกในแต่ละครั้ง  ควรฉีดพ่น 1 ครั้ง  เพิ่มเสริมการออกดอกรุ่นต่อไปให้เร็วขึ้น