มิกซ์พลัส (น้ำตาลทางด่วน) 1ลิตรx12
250.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
คุณสมบัติพิเศษ
  สามารถเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้แก่พืชทางตรง  โดยไม่ต้องผ่านขบวนการ สังเคราะห์แสง (Photosynthesis) จะช่วยทำให้พืชที่ต้นทรุดโทรมภายหลังการเก็บเกี่ยวหรือทรุดโทรมจากการขาดธาตุอาหารฟื้นตัวได้เร็วขึ้น  สภาพต้นแข็งแรงสมบูรณ์เร็วขึ้น 

  ทำให้พืชเจริญเติบโต  สร้างใบ  ดอก  ผล เร็วกว่าปกติ  เพิ่มการติดดอก ออกผล  เพิ่มขนาดของผลให้ใหญ่ขึ้น  เพิ่มความหวาน  สีสรรจะสดเข้มตามพันธุ์  ต้านทางโรคได้ดี  ป้องกันดอกผลร่วงอันเนื่องมาจากความร้อน  ลมแรงเกินไปหรือความชื้นสูงเกินไป  ช่วยเสริมสร้างให้ตาดอก  ก้านดอก และผลอ่อนไม่หล่นง่าย  สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่ากำหนด 

มิกซ์-พลัส   ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด เช่น  ผลไม้  พืชไร่ พืชประเภทลงหัว ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักทุกชนิด  นาข้าว


อัตราและวิธีใช้

ผลไม้ 
ใช้ในอัตรา  10ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในระยะแตกใบอ่อน  2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10 วัน  

ระยะออกดอกฉีดพ่น  1 ครั้ง  ระยะติดผล  ฉีดพ่น  2-3 ครั้ง ห่างกันประมาณ  10 วัน 
ระยะเก็บเกี่ยว 1 เดือน  ฉีดพ่น  2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10 วัน  

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดกิ่งใช้ในอัตรา 5-10 ซีซี  ผสมน้ำ 20 ลิตร  ฉีดพ่นทางใบ 1-2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10 วัน จะช่วยให้พืชฟื้นตัวเร็ว เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรง  ต้านทานโรคได้ดี  เพิ่มการสะสมอาหารพืชไว้  สำหรับการออกดอก ต่อไป

พืชไร่ทั่วไป 
ใช้หลังจากปลูกไปแล้วประมาณ 20-25 วัน โดยฉีดพ่นในอัตรา 10 ซีซี  ผสมน้ำ 20 ลิตร
ระยะเวลาออกดอก 1 ครั้ง  ระยะติดผล(ติดเมล็ด ติดฝัก) ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10 วัน  
ระยะก่อนเก็เกี่ยว  เพื่อเพิ่มความหวานและขยายขนาดของผลให้ใหญ่ขึ้น   ฉีดพ่นอีก 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 10 วัน

ในพริกหลังจากเก็บพริกรุ่นแล้วฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 10 วัน  จะช่วยให้เก็บพริกได้เร็วขึ้น

พืชผักทั่วๆไป 
ฉีดพ่น   หลังจากปลูกไปแล้ว 20-25 วัน  ในอัตรา 10 ซีซี  ผสมน้ำ 20 ลิตร  ฉีด 1-2 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 7-8 วัน  จะช่วยทำให้ใบใหญ่อวบ  ใบห่อเข้ารูปทรงแน่นได้น้ำหนัก  นวลใบสวย  สีสรรเป็นที่ต้องการของตลาด

พืชประเภทลงหัว  
ฉีดพ่น   หลังจากปลูกไปแล้ว 25-30 วัน  ในอัตรา10-20  ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร (1-2 ช้อนแกงต่อน้ำ 1 ปิ๊บ)  
ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง  ห่างกันประมาณ 10-15 วัน  ก่อนเก็บเกี่ยวฉีดพ่นอีก  1 ครั้ง  เพื่อขยายขนาดของหัวและเพิ่มปริมาณแป้งให้แก่หัวเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อน

ไม้ดอกไม้ประดับทั่วๆไป  
ใช้   ในอัตรา 10 ซีซี ฉีดพ่นระยะแตกใบอ่อนก่อนออกดอก  จะช่วยทำให้ก้านดอกแข็ง  
กลีบดอกใหญ่ใบหนา  ฟอร์มดอกสวย  และช่วยเสริมให้ออกตาดอกมากขึ้น  ในมะลิ  หลังจากที่เก็บดอกในแต่ละครั้ง  ควรฉีดพ่น 1 ครั้ง  เพิ่มเสริมการออกดอกรุ่นต่อไปให้เร็วขึ้น