ราวด์อั้พ (Roundup) 4ลิตรx6
โทรสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
กลุ่มสารเคมี : Glycine derivatives
 

ประโยชน์ : ราวด์อั้พ ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในสวนยูคาลิปตัส เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้าตีนนก หญ้าขจรจบดอกเล็ก และหญ้าพะตอเงียว และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ไมยราบหนาม สาบม่วง และตีนตุ๊กแก

วิธีใช้ : ใช้ ราวด์อั้พ อัตรา 350-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 – 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 90-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังจากวัชพืชงอก 30-45 วัน หรือ วัชพืชสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร