ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชกับผึ้ง
 • 3 January 2020
 • 726
 • 0
  ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชกับผึ้ง            การปลูกพืชมักจะมีแมลง ไรศัตรูพืช...
อ่านต่อ
โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)
 • 2 January 2020
 • 797
 • 0
   โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)   แอนแทรคโนสเป็นโรคที่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดและทำความเสียหายที่ผลพริก ซึ่...
อ่านต่อ
ไรแดง
 • 2 January 2020
 • 892
 • 0
ไรแดง สามารถพบได้ในระยะที่มันสำปะหลังมีอายุประมาณ 3 เดือน ไรแดงจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้ใบเหลืองซีดเป็นจุดประขาว...
อ่านต่อ
โรคไหม้ (Rice Blast Disease)
 • 2 January 2020
 • 480
 • 0
โรคไหม้ (Rice Blast Disease) พบทุกภาคในประเทศไทย ในข้าวนาสวน ทั้งนาปีและนาปรัง และข้าวไร่สาเหตุ เชื้อรา Pyricularia o...
อ่านต่อ
โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Disease caused by pesticides)
 • 16 August 2019
 • 2,717
 • 0
โรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Disease caused by pesticides) สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสามารถจำแนกได้หลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่...
อ่านต่อ
กลไกการออกฤทธิ์ของ ไวท์ออยล์
 • 16 August 2019
 • 4,942
 • 0
  ไวท์ออยล์กลไกการออกฤทธิ์และการนำไปใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช   1.เป็นสารที่ทำลายแมลงทางกายภาพ (Physical po...
อ่านต่อ
ความสำคัญของแมกนีเซียม สำหรับพืช
 • 2 December 2018
 • 3,017
 • 0
                        นอกจากธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการ...
อ่านต่อ
การใช้เชื้อ บาซิลัส ทูริงเยนซิส บี ที
 • 2 October 2018
 • 3,140
 • 0
  การใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส  ทูริงเยนซิส (บี ที)  Bacillus thuringiensis    &nbs...
อ่านต่อ
การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
 • 8 August 2018
 • 2,658
 • 0
การใช้สารกำจัดศัตรูพืช    1.  เลือกใช้สารชนิดที่ถูกต้องกับชนิดของศัตรูพืช เฉพาะกรณีที่จำเป็นใ...
อ่านต่อ
จัดร้านปุ๋ยยา ให้น่าซื้อ
 • 9 July 2018
 • 12,880
 • 0
การตกแต่งร้านปุ๋ย ยา และการจัดสินค้า                 &n...
อ่านต่อ
หนอนใยและการป้องกันกำจัด
 • 9 July 2018
 • 1,230
 • 0
หนอนใยผัก เป็นศัตรูพืชที่เป็นตัวอ่อนในระยะดักแด้ของผีเสื้อ พบระบาด และทำความเสียหายอย่างรุนแรงกับพืชชนิดผักตระกูลกะ...
อ่านต่อ
โรคพืชและการป้องกันกำจัด
 • 16 July 2018
 • 1,373
 • 0
 โรคพืชและการป้องกันกำจัด  โรคพืช หมายถึง สภาวะที่ต้นพืชมีการทำงานที่ผิดปกติจนมีผลเสียหายต่อพืช เกิดจากสาเหตุ...
อ่านต่อ
แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
 • 22 July 2018
 • 7,223
 • 0
แมลงศัตรูพืช             ศัตรูพืชนับว่าเป็นปัญหาทางการกสิกรรมเป็นอ...
อ่านต่อ
ธาตุอาหารพืช
 • 22 July 2018
 • 3,326
 • 0
ธาตุอาหารพืช เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วย 17 ธาตุ ได้แก่ คาร์บอน, ไฮโดรเจน, ออกซิเจน, ไนโตรเ...
อ่านต่อ
ปุ๋ยเคมี และวิธีใช้
 • 22 July 2018
 • 3,207
 • 0
ปุ๋ยเคมี (chemical fertilizer)                ตามพระราชบัญญัติป...
อ่านต่อ
ปุ๋ยอินทรีย์และวิธีใช้
 • 25 July 2018
 • 869
 • 0
ปุ๋ยอินทรีย์           ปุ๋ยอินทรีย์ที่สลายตัวได้ที่ดีแล้ว เป็นวั...
อ่านต่อ
การเปิดร้านจำหน่ายเคมีเกษตร
 • 25 July 2018
 • 4,029
 • 0
       ผู้ประกอบการร้านค้าทุกรายต้องมีใบอนุญาต และปฏิบัติตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พร...
อ่านต่อ