ความสำคัญของแมกนีเซียม สำหรับพืช

ความสำคัญของแมกนีเซียม           

            นอกจากธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้ว ยังมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วย ซึ่งถ้าเราละเลยธาตุรอง-ธาตุเสริมเหล่มนี้  อาจส่งผลให้พืชได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ ทำให้ได้ผลผลิตลดลง  และควรได้รับธาตุอาหารแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมด้วย จึงจะทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี   ธาตุแมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารรองชนิดหนึ่งที่พืชมีความต้องการมาก แต่เราพบเห็นพืชมักมีอาการขาดแมกนีเซียมได้ทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่ดินเป็ดกรด ทำให้แมกนีเซียมเป็นประโยชน์ต่อพืชได้น้อยลง

ความสำคัญของธาตุแมกนีเซียมสำหรับพืช

แมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ที่เป็นส่วนสีเขียวในส่วนต่างๆ ของพืช ช่วยเสริมสร้างให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นไปตามปกติ

MAGNESIUM

หน้าที่ของธาตุแมกนีเซียมสำหรับพืช

 

 • ช่วยเสริมสร้างสารคลอโรฟิลล์ หรือความเขียวในพืช ช่วยให้พืชปรุงอาหารได้ดีขึ้น
 • ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น และเพิ่มการใช้ธาตุเหล็กได้มากขึ้น
 • ช่วยกระตุ้นการทำงานของน้ำย่อยต่างๆ ในพืช
 • ช่วยเสริมสร้างให้พืชไม่ชะงักการเจริญเติบโตในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น
 • ช่วยเสริมสร้างให้พืช มีความต้านทานต่อโรคพืชต่างๆ
 • มีส่วนสำคัญในการสุกการแก่ของผลผลิต

แมกนีเซียม

แมกนีเซียม

 

อาการขาดแมกนีเซียมในพืช (Deficiency Of Magnesium Symptoms)

 • พบที่ใบแก่หรือใบที่อยู่ตอนล่างของต้น จะมีจุดประสีเหลืองอยู่ทั่วทั้งใบ
 • ขอบใบจะมีจุดสีน้ำตาล ปลายใบแห้งเป็นสีน้ำตาล
 • ใบมีสีซีดจางลง แต่เส้นใบยังเขียวอยู่
 • ต้นพืชจะมีขนาดเล็กลงมาก เปราะหักง่าย
 • ผลจะแก่ช้ากว่าปกติ

อาการขาดธาตุแมกนีเซียม

 

สภาวะที่พืชขาดแมกนีเซียม 

 1. มีแมกนีเซียมในดินต่ำ ทำให้ละลายออกมาในดินได้น้อย
 2. ในดินมีแคลเซียม/ โซเดียม/โพแทสเซียมสูง จะไปจำกัดการดูดใช้แมกนีเซียมของรากพืช
 3. ในดินมีพวกเกลือแร่สูง
 4. อากาศหนาวเย็น ทำให้กระบวนการดูดใช้แมกนีเซียมของพืชเกิดช้าลง
 5. พืชดูดไนโตรเจนไปใช้อย่างรวดเร็ว

 

การเสริมธาตุแมกนีเซียมให้พืช

การให้แมกนีเซียมแก่พืชอย่างเพียงพอ ไม่เพียงแต่จะทำให้แมกนีเซียมอยู่ในระดับที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังจะทำให้เกิดสมดุลของอัตราส่วนระหว่างแคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียมอีกด้วย การเสริมธาตุแมกนีเซียมให้พืช มี 2 วิธี คือ

 

 1. การใส่ปุ๋ยแมกนีเซียมทางดิน เช่น แมกนีเซียมซัลเฟต และการปรับความเป็นกรดด่างของดินให้มีความเป็นกลาง โดยการใส่โดโลไมท์ (CaMg(CO3)2)
 2. การฉีดพ่นแมกนีเซียมทางใบช่วยกระตุ้นให้พืชมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแมกนีเซียมในพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และได้ผลกว่าการใช้แมกนีเซียมทางดินเพียงอย่างเดียว