การใช้เชื้อ บาซิลัส ทูริงเยนซิส บี ที

 

การใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส  ทูริงเยนซิส (บี ที)  Bacillus thuringiensis

        เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ทูริงเยนซิส หรือ บีที  เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งในธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการทำลายแมลง โดยเฉพาะหนอนผีเสื้อที่เป็นศัตรูของพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด  เมื่อหนอนกินเชื้อ บี ที เข้าไปสารพิษที่ บี ที สร้างขึ้นจะไปมีผลทำให้ระบบย่อยอาหารของแมลงล้มเหลว กระเพาะบวมเต่งและแตก  ส่งผลให้แมลงหยุดกินอาหารเคลื่อนไหวช้า ชักกระตุก เป็นอัมพาต และตายภายใน 1-2 วัน  เชื้อ บี ที จึงสามารถใช้ในการควบคุม หนอนผีเสื้อ ศัตรูพืชหลายชนิดที่ดื้อต่อสารเคมีได้ดี ในขณะเดียวกันเชื้อ บี ที ยังเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์  สัตว์  และไม่มีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม

 

 วิธีการใช้เชื้อ บี ที

         เชื้อ บี ที ที่มีจำหน่ายมีหลายชนิด หลายความเข้มข้น ทั้งในรูปผงแห้ง และน้ำเข้มข้น การใช้ บี ที ควรใช้ตามอัตราแนะนำตามฉลาก โดยมีวิธืการดังนี้ 

 • สำหรับ บี ที ผงแห้งควรผสมในน้ำประมาณ 1 ลิตร แล้วคนให้ละลายก่อนจะนำไปผสมลงในน้ำที่จะใช้ฉีดพ่นทั้งหมด
 • หลังจากผสม บี ที แล้วให้พักไว้ 2-3 ชั่วโมง ให้เชื้อ บี ที แตกตัวและสร้างสารพิษในถังฉีดพ่น
 • ควรผสมสารจับใบทุกครั้ง เพื่อ่วยให้ เชื้อ บี ที ติดอยู่กับส่วนต่างๆของพืชได้นานยิ่งขึ้น
 • ควรปรับหัวฉีดให้เกิดละอองน้ำให้มากที่สุด ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช เพื่อให้หนอนแมลงศัตรูพืชมีโอกาสกินเชื้อ บีที มากที่สุด
 • ควรฉีดพ่น 3-5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ในช่วงพบการระบาด 

 เทคนิคการใช้เชื้อ บี ที ให้ได้ผลดี       

 • ควรใช้เชื้อ บี ที ในขณะที่หนอนยังเล็กอยู่
 • ควรพ่น บี ที ในตอนเย็นเพื่อเลี่ยงแสงแดด และการฉีดพ่นในขณะมีความชื้นในแปลงสูง จะได้ผลดียิ่งขึ้น
 • ควรฉีดพ่น บี ที ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง และควรผสมสารจับใบทุกครั้ง
 • ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยังใหม่และยังไม่หมดอายุการใช้งาน หรือยึดเกณฑ์ ( บีที ผงแห้ง มีอายุ 2-3 ปี) และ (บีที น้ำเข้มข้น มีอายุ 1-2 ปี)
 • ไม่ควรผสมเชื้อ บีที กับสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช โดยเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรีย เช่น สารปฏิชีวนะและสารประกอบของทองแดง คอปเปอร์ คอลไรด์ เป็นต้น
 • เก็บภาชนะบรรจุ บีที ไว้ให้พ้นจากแสงแดงและความร้อน 

ชนิดของหนอนศัตรูพืช

 • พืชผัก  หนอนใยผัก  หนอนคืบกะหล่ำ  หนอนกระทู้ผัก  หนอนเจาะสมอฝ้าย  หนอนผีเสื้อขาว และหนอนกินใบผัก เป็นต้น
 • พืชไร่  หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด  หนอนบุ้ง  และหนอนคืบละหุ่ง เป็นต้น
 • ไม้ผล  หนอนประกบใบส้ม  หนอนกินใบชมพู่  หนอนร่าน  หนอนแก้วส้ม  หนอนไหมป่า  และหนอนแปะใบองุ่น เป็นต้น

 

คุณสมบัติเด่น ของเชื้อ บาซิลัส ทูริงเยนซิส

 • สามารถเจาะจงต่อแมลงเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ไม่มีผลกระทบต่อแมลงชนิดอื่นๆ  ที่ไม่ต้องการกำจัด เช่น ตัวห้ำ  ตัวเบียน
 • ปลอดภัยต่อพืช  สัตว์  และมนุษย์  การใช้เชื้อ บี ที จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผู้ใช้
 • ไม่มีพิษตกค้างเมื่อพ่น บี ที แล้วจึงสามารถนำพืชมาบริโภคได้ทันที
 • มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ จึงสามารถใช้แทนสารเคมีกำจัดแมลง ศัตรูพืชได้ และหาซื้อได้ง่าย 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร

http://www.pmc08.doae.go.th/bt.htm