ความสำคัญของแมกนีเซียม สำหรับพืช
 • 2 ธันวาคม 2018
 • 1079
 • 0
                        นอกจากธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการ...
อ่านต่อ
การใช้เชื้อ บาซิลัส ทูริงเยนซิส บี ที
 • 2 ตุลาคม 2018
 • 1918
 • 0
  การใช้เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส  ทูริงเยนซิส (บี ที)  Bacillus thuringiensis    &nbs...
อ่านต่อ
การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
 • 8 สิงหาคม 2018
 • 1623
 • 0
การใช้สารกำจัดศัตรูพืช    1.  เลือกใช้สารชนิดที่ถูกต้องกับชนิดของศัตรูพืช เฉพาะกรณีที่จำเป็นใ...
อ่านต่อ
จัดร้านปุ๋ยยา ให้น่าซื้อ
 • 9 กรกฎาคม 2018
 • 5635
 • 0
การตกแต่งร้านปุ๋ย ยา และการจัดสินค้า                 &n...
อ่านต่อ
หนอนใยและการป้องกันกำจัด
 • 9 กรกฎาคม 2018
 • 661
 • 0
หนอนใยผัก เป็นศัตรูพืชที่เป็นตัวอ่อนในระยะดักแด้ของผีเสื้อ พบระบาด และทำความเสียหายอย่างรุนแรงกับพืชชนิดผักตระกูลกะ...
อ่านต่อ
โรคพืชและการป้องกันกำจัด
 • 16 กรกฎาคม 2018
 • 769
 • 0
 โรคพืชและการป้องกันกำจัด  โรคพืช หมายถึง สภาวะที่ต้นพืชมีการทำงานที่ผิดปกติจนมีผลเสียหายต่อพืช เกิดจากสาเหตุ...
อ่านต่อ
แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
 • 22 กรกฎาคม 2018
 • 2929
 • 0
แมลงศัตรูพืช             ศัตรูพืชนับว่าเป็นปัญหาทางการกสิกรรมเป็นอ...
อ่านต่อ
ธาตุอาหารพืช
 • 22 กรกฎาคม 2018
 • 1471
 • 0
ธาตุอาหารพืช เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วย 17 ธาตุ ได้แก่ คาร์บอน, ไฮโดรเจน, ออกซิเจน, ไนโตรเ...
อ่านต่อ
ปุ๋ยเคมี และวิธีใช้
 • 22 กรกฎาคม 2018
 • 1124
 • 0
ปุ๋ยเคมี (chemical fertilizer)                ตามพระราชบัญญัติป...
อ่านต่อ
ปุ๋ยอินทรีย์และวิธีใช้
 • 25 กรกฎาคม 2018
 • 169
 • 0
ปุ๋ยอินทรีย์           ปุ๋ยอินทรีย์ที่สลายตัวได้ที่ดีแล้ว เป็นวั...
อ่านต่อ
การเปิดร้านจำหน่ายเคมีเกษตร
 • 25 กรกฎาคม 2018
 • 1316
 • 0
       ผู้ประกอบการร้านค้าทุกรายต้องมีใบอนุญาต และปฏิบัติตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พร...
อ่านต่อ