ปุ๋ยเคมีตรา ม้าบิน

19/04/2018 10:07 เมื่อ 19/04/2018 เข้าชม 8911
 
ปุ๋ยเคมีตรา ม้าบิน
 
 • โทรสอบถาม


 •  

  แม่ปุ๋ยนำเข้า

  • 21
  • 0
  • 0
  เอส-แคส (S-CAS)
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย, ปาล์ม
  ธาตุอาหารรอง:
  24s
  • 46
  • 0
  • 0
  ยูเรีย (UREA)
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย
  • 18
  • 46
  • 0
  ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP)
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, มันสำปะหลัง, ปาล์ม
  • 0
  • 0
  • 60
  โพแทสเซียมคลอไรด์ (PCl)
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าวโพด, ยางพารา
  • 21
  • 0
  • 0
  แอมโมเนียมซัลเฟต (AS)
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, ปาล์ม
   

  ปุ๋ยสูตรนำเข้า

  • 16
  • 20
  • 0
  (รัสเซีย)
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย
  ธาตุอาหารรอง:
  13S

  ปุ๋ยสูตรมาตรฐาน

  • 18
  • 4
  • 5
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, ยางพารา
  ธาตุอาหารรอง:
  0.6MgO + 3CaO + 5S
  • 15
  • 5
  • 20
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, ข้าวโพด, ยางพารา
  ธาตุอาหารรอง:
  2MgO + 2CaO + 6S
  • 30
  • 0
  • 0
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, ข้าวโพด
  ธาตุอาหารรอง:
  3MgO + 4CaO + 5S
  • 16
  • 8
  • 8
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง
  ธาตุอาหารรอง:
  3MgO + 4CaO + 5S
  • 16
  • 16
  • 8
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, อ้อย
  ธาตุอาหารรอง:
  3MgO + 4CaO + 5S
  • 18
  • 4
  • 6
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, ข้าวโพด, ยางพารา
  ธาตุอาหารรอง:
  3MgO + 4CaO + 5S
  • 15
  • 7
  • 18
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ยางพารา, อ้อย
  ธาตุอาหารรอง:
  1.3MgO + 6.7S
   

  ปุ๋ยสูตรเข้มข้น

  • 14
  • 7
  • 35
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  มันสำปะหลัง, ปาล์ม
  ธาตุอาหารรอง:
  0.03B
  • 25
  • 7
  • 7
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ปาล์ม
  ธาตุอาหารรอง:
  1.3MgO + 9.2S
  • 18
  • 8
  • 8
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ยางพารา, อ้อย, ปาล์ม
  ธาตุอาหารรอง:
  1.3MgO + 14S
  • 21
  • 7
  • 18
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ยางพารา, อ้อย, ปาล์ม
  ธาตุอาหารรอง:
  0.7MgO + 1.2CaO + 5S
  • 20
  • 10
  • 12
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ยางพารา
  ธาตุอาหารรอง:
  7S
  • 15
  • 15
  • 15
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, ปาล์ม
  ธาตุอาหารรอง:
  1.3MgO + 7S
  • 20
  • 8
  • 20
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์ม
  ธาตุอาหารรอง:
  1.3MgO + 7S
  • 13
  • 13
  • 21
   
  น้ำหนัก:
  50.00 ก.ก.
  ใช้กับ:
  ข้าวโพด, ปาล์ม
  ธาตุอาหารรอง:
  0.7MgO + 1.2CaO + 5S