ไฮแคล(สารปรับสภาพดิน สูตร ระเบิดราก แม็กนีเซียม) 50กก.

19/04/2018 10:08 เมื่อ 19/04/2018 เข้าชม 8673
 
ไฮแคล(สารปรับสภาพดิน สูตร ระเบิดราก แม็กนีเซียม) 50กก.
 
 • โทรสอบถามราคาพิเศษ
 • รุ่น : 50กก.
 • ไฮแคล

   
   

  ความบริสุทธิ์(Purity)                                             ไม่ต่ำกว่า 95%
  แคลเซียมออกไซด์ (CaO)                                      28%
  กำมะถัน (S)                                                        18%
  แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)                                    2%
  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)                                      7-7.5
  ขนาดอนุภาค(2.0-4.0 มม.)                                      มากกว่า 90 %

  สารปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มผลผลิต ลดการใช้ปุ๋ยได้ หว่านก่อนปลูกพืช หรือปลูกพืชแล้วหว่าน


         สารปรับปรุงดินจากธรรมชาติ เป็นสารปรับปรุงดินยิบซั่มที่มีความบริสุทธิ์สูงประกอบด้วยแคลเซียม และกำมะถัน ซึ่งเป็นธาตุอาหารสำคัญของพืชในการเจริญเติบโต ช่วยปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม เช่น ดินเค็ม ดินกรด และยังช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย ทำให้พืชสามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหารต่างๆ ไปใช้ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้พืชเจริญงอกงาม และให้ผลผลิตในอัตราที่สูงขึ้น
   
   
   

   
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

kunnikar
 กรีนแคล (25 กก./กระสอบ) ราคาเท่าไหร่คะ
 
kunnikar [118.172.131.xxx] เมื่อ 20/10/2012 15:21
2
อ้างอิง
อยากทราบราคากรีนแคลค่ะ
 
su2527 [101.51.121.xxx] เมื่อ 8/07/2013 14:05
3
อ้างอิง

อนันต์
อัตราการใช้ ราคาเท่าไรครับ 
 
อนันต์ [223.206.35.xxx] เมื่อ 6/12/2013 06:24
4
อ้างอิง

อนันต์
อัตราการใช้ ราคาเท่าไรครับ 
 
อนันต์ [223.206.35.xxx] เมื่อ 6/12/2013 06:26
5
อ้างอิง

อนันต์
อัตราการใช้ ราคาเท่าไรครับ 
 
อนันต์ [223.206.35.xxx] เมื่อ 6/12/2013 06:27
6
อ้างอิง

สุนทรีย์
ราคาเท่าไรค่ะ
 
สุนทรีย์ [1.47.7.xxx] เมื่อ 21/06/2014 09:46
7
อ้างอิง

สุนทรีย์
ราคาเท่าไรค่ะ
 
สุนทรีย์ [1.47.7.xxx] เมื่อ 21/06/2014 09:46
8
อ้างอิง

สุนทรีย์
ราคาเท่าไรค่ะ
 
สุนทรีย์ [1.47.7.xxx] เมื่อ 21/06/2014 09:46