พาราควอต โปรแฟคอินเตอร์เทรด 5ลิตรx4

19/04/2018 10:08 เมื่อ 19/04/2018 เข้าชม 7391
 
พาราควอต โปรแฟคอินเตอร์เทรด 5ลิตรx4
 
 • ราคาพิเศษ : 415.00 ฿
 • ยี่ห้อ : บ.โปรแฟคอินเตอร์เทรด จำกัด
 • รุ่น : 5ลิตรx4
 • รายการ 50ลังขึ้นไป กรุณาโทรสอบถามราคาพิเศษ

  ชื่อสามัญ  :  พาราควอต ไดคลอไรด์ 
  (paraquat dichloride) ................... 27.6% W/V SL 

  ประโยชน์  :  สารกำจัดวัชพืชชนิดสัมผัสตาย กำจัดวัชพืชสีเขียวทุกชนิดที่
  อยู่เหนือดิน ใช้ในพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร 

  อัตราและวิธีการใช้  : 300-500 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ไร่