พาราควอต -เสือขาวคู่ 5ลิตรx4

19/04/2018 10:01 เมื่อ 19/04/2018 เข้าชม 566
 
พาราควอต -เสือขาวคู่ 5ลิตรx4
 
 • ราคาพิเศษ : 470.00 ฿
 • ยี่ห้อ : บจก.เคมเทรด
 • รุ่น : 5ลิตรx4
 • พาราควอต

   

  สารสำคัญ : 
  Paraquat dichloride 27.6%SL


  คุณสมบัติและประโยชน์ : 
     กลุ่มสารเคมี Bipyridyliums เป็นสารกำจัดแบบไม่เลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบสัมผัส ไม่เลือกทำลาย ทำลายในส่วนที่เป็นสีเขียวของพืช เมื่อตกลงไปในดินจะถูกดูดซับจากอินทรีย์วัตถุและอนุภาคดิน 
     ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา และหญ้าหางนกยูงใหญ่ และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช หญ้ายาง ผักเบี้ยหิน ผักเสี้ยนผี ผักโขม ผักโขมหิน ผักเบี้ยหินใหญ่ และกะเม็ง วัชพืชจะแห้งตายภายใน 1-3 วัน การตายจะตายดีภายใต้สภาพที่แสงแดดจัด

     
  อัตราแนะนำ : ใช้อัตรา 450-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 112-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน และวัชพืชมีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร