ไบโอกรีน (สาหร่าย+อะมิโน+โปรตีน) 1ลิตรx12

24/05/2018 11:09 เมื่อ 24/05/2018 เข้าชม 310
 
ไบโอกรีน (สาหร่าย+อะมิโน+โปรตีน) 1ลิตรx12
 
 • ราคาพิเศษ : 300.00 ฿
 • ยี่ห้อ : ไทยเบสท์
 • รุ่น : 1ลิตร x 12
 • ไบโอกรีน
  ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม

  Seaweed Extrat........................................16%
  L-Amino Acid.............................................4%
       
         เพิ่มให้ไม้ผล แตกรากใหม่ แตกตาใบ แตกตาดอก เกสรสมบูรณ์ ติดดอก ขั้วเหนียว ขยายผล เพิ่มน้ำหนัก ช่วยให้ข้าวแตกกอดี ฟื้นตัวเร็วหลังจากย้ายกล้า เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการผสมผสานเพื่อให้ได้สารท่ี่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองของพืชได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นและให้ผลการตอบสนองของพืชที่ชัดเจนแน่นอนประกอบด้วยสารสกัดของโปรตีน อะมิโน และสาหาร่าย ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของเซลล์ และการสังเคราะห์แสารอาหารที่ใช้ในการเจริญเติบโตภายในเซลล์พืช
         ช่วยเพิ่มการแตกรากและสร้างความสมบูรณืในระบบราก ช่วยให้ระบบรากแข็งแรงและช่วยในกระบวนการทำงานของเอนไซน์ต่างๆ ในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ทำให้ข้าวใบตั้งตรง เขียวนาน รวงใหญ่ ช่วยให้พืชผักแตกใบ ยอดใบใหญ่ เขียว หนา เพิ่มน้ำหนัก

  ประโยชน์
  • ช่วยการแตกตายอดหรือตากดอกเพื่อให้เกิดการสร้างใบใหม่หรือการสร้างดอกและช่อดอกของพืช
  • เพิ่มการผสมเกสร ลดการหลุดร่วงของผลและดอก
  • ช่วยการเพิ่มจำนวนเซลล์พืชให้สมบูรณ์รวดเร็วโดยเฉพาะในการขยายขนาดของผล ให้่มีขนาดใหญ่ขึ้นและคงคุณภาพของผลที่ดีอยู่
  • ช่วยสร้างรากใหม่โดยเพ่ิ่มจำนวนเซลล์ที่ปลายราก ทำให้เกิดรากขนอ่อนจำนวนมาก
  อัตราการใช้ :  ใช้อัตรา 20-30ซีซี/น้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นเป็นละอองเล็กๆพอเปียกทั่วใบและทุกๆส่วนของพืช ทุก 7-10 วัน