แพนเทอร่า 40 อีซี (Pantera 40 EC) 500ซีซีx12

19/04/2018 10:01 เมื่อ 19/04/2018 เข้าชม 304
 
แพนเทอร่า 40 อีซี (Pantera 40 EC) 500ซีซีx12
 
 • ราคาพิเศษ : 235.00 ฿
 • ยี่ห้อ : บจก.โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล
 • รุ่น : 500ซีซีx12
 • สารสำคัญ :  ควิซาโลฟอป - พี - เทฟูริล (quizalofop-P-tefuryl) ....................................................4% EC   

  คุณสมบัติ :

  เป็นสารเลือกกำจัดวัชพืชใบแคบ  โดยเฉพาะ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขสง หญ้าข้าวนก หญ้าปากควาย หญ้าขจรจบ หญ้าตีนกา หญ้าแพรก หญ้าโขย่ง และหญ้าตีนติด เป็นต้น ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอก ออกฤทธิ์ดูดซึมเร็ว สามารถฉีดพ่นทับได้ ปลอดภัยต่อพืชประธาน ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Chemtura ประเทศสหรัฐอเมริกา

  เหมาะสำหรับ : กำจัดวัชพืชในแปลงผัก ไม้ดอก และพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มันสำปะหลัง ฝ้าย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 

  อัตราและวิธีการใช้ :

                  อัตรา 240-320 ซีซี ผสมน้ำ  60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 60-80 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นเมื่อวัชพืชมีขนาด 3-5 ใบ