ไมมินี่+ไรซ์แม็ก ชุดขุนศึก (500cc+500cc)x12

24/05/2018 11:09 เมื่อ 24/05/2018 เข้าชม 369
 
ไมมินี่+ไรซ์แม็ก ชุดขุนศึก (500cc+500cc)x12
 
 • ราคาพิเศษ : 690.00 ฿
 • ชื่อสามัญ : 

  • บิสไพริแบค-โซเดียม (bispyribac-sodium 3% W/V SL) + โคลมาโซน (clomazone 48% W/V EC)

  ประโยชน์ : 

  • ใช้หลังวัชพืชงอก (post- emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม และนาดำ หลังจากหว่านข้าวหรือปักดำ 7-11 วัน
  • กำจัดวัชพืชได้ทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกกต่างๆ โดยเฉพาะวัชพืชดื้อยาที่กำจัดยาก
  • น้ำท่วมยอดข้าวไม่ตาย ข้าวไม่แดง

  กำจัดวัชพืช :

  • วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าแดง
  • วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ตาลปัตรฤาษี โสน เซ่ง
  • วัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก

  อัตราและวิธีการใช้ :

  • 'ไมมินี่' 100-140 มิลลิลิตร และ'ไรซ์แม็ก' 100-140 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังหว่านข้าวหรือปักดำ 7-11 วัน
  • ระบายน้ำออกจากแปลงนาก่อนพ่น และทดน้ำเข้าหลังพ่น 2-3 วัน
  • 1 ชุด ใช้ได้ 4-5 ไร่
   Source: http://www.tjcchemical.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A/item/115-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C