คอมแพค (เฮกซาซิโนน+ไดยูรอน) [1ลิตร+1ลิตร]x6

24/05/2018 11:09 เมื่อ 24/05/2018 เข้าชม 2440
 
คอมแพค (เฮกซาซิโนน+ไดยูรอน) [1ลิตร+1ลิตร]x6
 
 • โทรสอบถาม
 • ยี่ห้อ : บจก.วีไอวี อินเตอร์เคม
 • รุ่น : [1ลิตร+1ลิตร]x6
 • คอมแพค ยาคุมและฆ่าหญ้า คู่ผสม 
   
      คอมแพค  สามารถใช้ได้ทั้งการคุมการงอกของวัชพืช หรือใช้กำจัดวัชพืชที่งอกขึ้นมาแล้วในการปลูกอ้อย

      คอมแพค เป็นการนำสารกำจัดวัชพืชสองชนิดมาผสมกันทันทีก่อนพ่น

  สารชนิดที่1. คือ วีปาร์ ( ชื่อสามัญ เฮกซาซิโนน ) มีคุณสมบัติในการกำจัดวัชพืชได้ดีทั้งวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และกก ทั้งวัชพืชปีเดียวและข้ามปี เข้าไปในพืชได้ทั้งทางใบและทางราก ใช้ควบคุมวัชพืชได้ในอ้อยและสับปะรด

  สารชนิดที่2. คือ ไดยูรอน 80 เอสซี ( ชื่อสามัญ ไดยูรอน ) เป็นสารดูดซึม เข้าไปในพืชได้ดีทางรากผ่านท่อลำเลียงน้ำในรากต้นพืช ควบคุมการงอกของเมล็ดทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างที่กำลังงอกในพืชปลูก อ้อย สับปะรด
        
  อัตราการใช้สารผสมทั้งสองในอ้อยมีดังนี้

      พ่นระยะ 1–2 วันหลังปลูกอ้อย (อ้อยน้ำฝน) หรือหลังปลูกและให้น้ำแล้ว (อ้อยชลประทาน)
  -  ใช้ วีปาร์ 250 ซีซี ผสม ไดยูรอน 80 เอสซี 250 ซีซี ผสมน้ำ 80-100 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่  หรือ   ใช้ วีปาร์ 500 ซีซี ผสม ไดยูรอน 80 เอสซี 500 ซีซี ผสมน้ำ 160-200 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 2.0–2.5 ไร่  

     พ่นระยะ 1 เดือนหลังอ้อยและวัชพืชงอก
  -  ใช้ วีปาร์ 250 ซีซี ผสม ไดยูรอน 80 เอสซี 250 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่  หรือ   ใช้ วีปาร์ 500 ซีซี ผสม ไดยูรอน 80 เอสซี 500 ซีซี ผสมน้ำ 160-200 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 2.0–2.5 ไร่  

  หมายเหตุ : ใช้สารผสมอัตราต่ำ ในดินร่วนปนทราย และ
                   ใช้สารผสมอัตราสูง ในดินค่อนข้างเหนียว