ออติวา 250cc x40

19/04/2018 10:01 เมื่อ 19/04/2018 เข้าชม 912
 
ออติวา 250cc x40
 
 • ราคาพิเศษ : 475.00 ฿
 • ยี่ห้อ : บจก.ซินเจนทา (ประเทศไทย)
 • รุ่น : 250ซีซีx40
 • ช่วยป้องกันโรคกาบใบแห้ง ใบขีดสีน้ำตาล เมล็ดด่าง ในข้าวระยะตั้งท้อง และเก่งเรื่องโรคใบใหม้แผลใหญ่ในข้าวโพด และป้องกันกำจัดโรคหอมเลื้อย และใบจุดสีม่วงในหอม กระเทียม

  รายละเอียดของฉลากผลิตภัณฑ์:

   

  ชื่อสามัญ:  อะซ็อกซีสโตรบิน+ไดฟีโนโคนาโซล
  (azoxystrobin+difenoconazole) 
  ชื่อการค้า:  ออติวา 325 เอสซี (Ortiva 325 SC) 
  กลุ่มสารเคมี:  Strobilurin analogue + Triazole 
  สารสำคัญ:  Methyl (E)-2{2-(2-[6-(2-cyanophenoxy) pyramid-4-yloxy] phenyl}-3-methoxyacrylate .................................................................. 20%
  cis, trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether ............................................... 12%
  รวมสารสำคัญ ................................................................... 32.5% W/V SC 
  ขนาดบรรจุ:  500 ซีซี
  คุณประโยชน์:  เป็นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชประเภทดูดซึม ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชหลายชนิด

   

   

  ประโยชน์และวิธีใช้:

  ออติวา 325 เอสซี ใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชชนิดต่างๆ ดังนี้

  พืช 

  โรคพืช 

  อัตราการใช้
  ต่อน้ำ 20 ลิตร 

  วิธีการใช้ 

  ระยะฉีดพ่นครั้งสุดท้าย
  ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต
  (PHI) 

  ข้าว 
   
   
  โรคกาบใบแห้ง
  (Rhizoctonia solani) 
  10-15 ซีซี  พ่นให้ทั่วแปลงปลูกข้าว 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน พ่นครั้งแรกเมื่อพบโรคและพ่นครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน   25 วัน
  โรคเมล็ดด่าง
  (dirty panicle) 
  10-15 ซีซี พ่นให้ทั่วทั้งแปลงปลูกข้าว 2 ครั้ง เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้อง และข้าวเริ่มออกรวง  25 วัน
  โรคใบขีดสีน้ำตาล
  (narrow brown spot) 
  10-15 ซีซี  พ่นให้ทั่วปลงปลูกข้าว 2 ครั้ง เมื่อข้าวเริ่มตั้งท้อง และข้าวเริ่มออกรวง  25 วัน
  มะม่วง  โรคช่อดำ
  (Colletotrichum gloeosporiodes Penz.) 
  10-20 ซีซี พ่น 4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อช่อดอกยาวประมาณ 2 นิ้ว ครั้งที่ 2 เมื่อดอกบาน 50% หรือพ่นครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน ครั้งที่ 3 และ 4 เมื่อติดผล และหลังติดผล 10 วัน   14 วัน
  หอมแดง  โรคใบจุดสีม่วง
  (Alternaria porri) 
  10-20 ซีซี  พ่นให้ทั่วในแปลง เมื่อพบการระบาดของโรคทุก 7 วัน   7 วัน
  ข้าวโพด 
   
  โรคใบใหม้แผลใหญ่
  (Bipolaris turcicum) 
  10  ซีซี  พ่นให้ทั่วในแปลง เมื่อพบการระบาดของโรคทุก 7 วัน    10 วัน
  โรคราสนิม
  (Puccinia polysora) 
  10-20 ซีซี  พ่นให้ทั่วในแปลง เมื่อพบการระบาดของโรคทุก 7 วัน   10 วัน
  กล้วยไม้  โรคใบปื้นเหลืองในกล้วยไม้สกุลหวาย  10 ซีซี   พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 7 วัน  -