ไกลโฟเสท48 RSP แกลอนแดง 4ลิตรx6

19/04/2018 10:03 เมื่อ 19/04/2018 เข้าชม 2377
 
ไกลโฟเสท48 RSP แกลอนแดง 4ลิตรx6
 
 • โทรสอบถาม
 • ยี่ห้อ : บจก.รังสิพรรณ
 • รุ่น : 4ลิตรx6
  •  
  • รายการ 20 ลังขึ้นไป กรุณาโทรสอบถามราคาพิเศษ
  •  
  • ชื่อสามัญ  :  ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 
                  (glyphosate isopropylammonium) ..... 48% W/V SL

   ประโยชน์  :  เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ใช้ในสวนผลไม้ สวนยางพารา และพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร กำจัดวัชพืชได้หลายชนิดทั้งใบแคบ ใบกว้าง เช่น หญ้าคา หญ้าขน แห้วหมู ฯลฯ 

   อัตราและวิธีการใช้  : วัชพืชทั่วไป ใช้อัตรา 350-500 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ไร่
   วัชพืชข้ามปี ใช้อัตรา 500-1000 ซีซี. ต่อพื้นที่ 1 ไร่