ปุ๋ยเคมีตรา กระต่าย

19/04/2018 10:03 เมื่อ 19/04/2018 เข้าชม 9245
 
ปุ๋ยเคมีตรา กระต่าย
 
 • โทรสอบถาม

 •  
  ธาตุอาหารรอง-เสริม ตรากระต่าย แมกซี-แคล

  เป็นซิลิคอนชนิดเม็ด ซึ่งประกอบไปด้วย ซิลิคอน 25% , แคลเซียม 40% และแมคนีเซียม 2% เหมาะสำหรับนาข้าว, พืชไร่.พืชผัก และไม้ผลทุกชนิด

  ธาตุอาหารรอง-เสริม ตรากระต่าย แมกซี-แคล
   
   
  ปุ๋ยเคมีตรากระต่าย สูตร 21-0-0

  เป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ที่มีธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน 21%  และยังมีธาตุอาหารรองคือกำมะถัน(sulphur) 24%  นิยมนำไปใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชในระยะแรก โดยเฉพาะผักกินใบทุกชนิด  และยังสามารถนำไปใช้กับพืชไร่ต่างๆได้ดีอีกด้วย เช่น อ้อย, มันสำปะหลัง.สับปะรด เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในช่วง 1-2  เดือนแรก

  ปุ๋ยเคมีตรากระต่าย สูตร 21-0-0
   
   
  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0

   เป็นปุ๋ยเคมีทีเกษตรกรนิยมนำไปใช้ในนาข้าว โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย และสามารถนำไปใช้กับพืชไร่ได้ทุกชนิด

  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-20-0
   
   
  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 (ยูเรีย)

  เป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ที่มีธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน 46% เป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติพิเศษคือละลายน้ำได้ง่าย พืชจึงนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ ซึ่งสามารถ นำไปใช้ได้กับพืชทุชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาข้าวและพืชไร่รวมทั้งผักกินใบทุกชนิดอีกด้วย

  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 46-0-0 (ยูเรีย)
   
   
  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16

  เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ไนโตรเจน 16% ฟอสฟอรัส 16%  และโพแทสเซียม 16% ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว, พืชไร่.พืชผัก และไม้ผลทุกชนิด

  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16
   
   
  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8

  เป็นปุ๋ยเคมีทีเกษตรกรนิยมนำไปใช้ในนาข้าวโดยเฉพาะนาดินทราย,ดินร่วนปนทราย,ดินเนียวปนทราย หรือพื้นที่ที่ดินมีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำ โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย และสามารถนำไปใช้ กับพืชไร่ได้ทุกชนิด

  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-8
   
   
  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15

  เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ไนโตรเจน 15% ฟอสฟอรัส 15%  และโพแทสเซียม 15% ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรนิยมเป็นอย่างมาก สามารถนำไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว, พืชไร่.พืชผัก และไม้ผลทุกชนิด

  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 15-15-15
   
   
  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24

  เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักรวมกันทั้งไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียมในปริมาณที่สูง ซึ่งมีโพแทสเซียม สูงถึง21% จึงเป็นปุ๋ยที่ ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งในด้านของน้ำหนัก, เปอร์เซนต์แป้ง รวมทั้งความหวานของพืช เหมาะสำหรับพืชทุกๆชนิด

  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 13-13-24
   
   
  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 9-25-25

  เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักรวมกันทั้งไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียมในปริมาณที่สูง โดยมีฟอสฟอรัส 25%โพแทสเซียม สูงถึง25% จึงเป็นปุ๋ยที่ช่วยบำรุงดอกรวมทั้งเพิ่มคุณภาพ ทั้งในด้านน้ำหนัก, เปอร์เซนต์แป้ง รวมทั้งความหวานของพืช เหมาะสำหรับพืชทุกๆชนิด โดยเฉพาะไม้ผลจะเป็นที่นิยมมาก

  ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 9-25-25