กาลอน4อี 100ซีซีx50

24/05/2018 15:17 เมื่อ 24/05/2018 เข้าชม 1731
 
กาลอน4อี 100ซีซีx50
 
 • ราคาพิเศษ : 125.00 ฿
 • ยี่ห้อ : บ.ดาวน์อโกรซายแอนด์ จก.
 • รุ่น : 100ซีซี*50
 • สารสามัญ : ไตรโคลเพอร์ (Triclopyr)
  รายละเอียด คุณสมบัติ อัตรา และ วิธีการใช้ :

  ประโยชน์: การ์ลอน 4 อี ใช้ทำลายต้นยางหลังจากโค่นต้นยางเก่าแล้วเพื่อให้ผุพังโดยเร็ว

  วิธีใช้: ทำลายตอยางขณะที่ยืนต้นอยู่ ใช้ในอัตรา 5 ซีซี ผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 95 ซีซี ใช้แปรงทารอบต้นยางให้ทั่วเป็นแนวกว้างประมาณ 30-40 ซม. สูงจากพื้นดินประมาณ 10 ซม. ทิ้งไว้ 1-7 วัน ก่นโค่นต้น ทำลายตอยางที่โค่นแล้ว ใช้ในอัตรา 5 ซีซี ผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 95 ซีซี ใช้แปรงทารอบต้นยางให้ทั่วเป็นแนวกว้างประมาณ 10 ซม. หลังจากโค่นต้นแล้ว 1-7 วัน

  วิธีการเก็บรักษา: ต้องเก็บ การ์ลอน 4 อี ให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นและมีฉลากติดอยู่ สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

  คำเตือน: การ์ลอน 4 อี เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ